Regler och Villkor

Var noga med att läsa igenom villkoren innan du kryssar i rutan för godkännande vid registrering. Genom att kryssa i rutan ”godkänn villkor”, accepterar du och garanterar att du till fullo förstår och accepterar att följa alla följande villkor. Försummelse av våra villkor kan medföra diskvalifikation, stängning av konto, förverkande av medel och / eller rättsliga åtgärder mot dig. Om du har några frågor om våra allmänna villkor, rekommenderar vi dig att söka juridisk rådgivning innan du accepterar reglerna.

Eftersom texten i detta avtal samt de regler och anvisningar på vår webbplats finns översatta till flera språk är det ALLTID det svenska språket som är grunden i fråga om olika tolkningar.

Best Bingo förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i regler och villkor. Alla användare förbinder sig att vara bundna till alla aktuella regler och användaren är ansvarig för att läsa dem regelbundet.

Alla användare måste vara minst 18 år för att spela eller använda sig av de funktioner som finns tillgängliga på Best Bingo. Alla aktiviteter som är utförda av en minderårig kategoriseras som ogiltiga. Det kommer inte att ske någon återbetalning oavsett eventuella vinster till spelare som är minderåriga.

Att delta i bingospel är inte tillåtet i alla regioner/länder i världen. Det är ditt ansvar som spelare att kontrollera lagar och förordningar i det land du är medborgare i. Ditt spel kommer att ogiltigförklaras om du spelar från ett land där bingospel anses olagligt. Det är inte tillåtet att registrera dig om du är bosatt i U.S.A, Israel, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Frankrike, Belgien, Costa Rica, Gibraltar, Malta, Ungern, Tyskland, Grekland eller Hongkong.

 • Spelkonton
 • För att spela på Best Bingo måste spelaren ha ett giltigt spelkonto. Ett konto är giltig när alla uppgifter i registreringsformuläret är korrekt ifyllda och när villkor och regler är accepterade.

 • Registrering
 • Det är ditt ansvar att skydda ditt användarnamn och lösenord. Alla handlingar som utförs med hjälp av dina inloggningsuppgifter är på egen risk och du bär allt ansvar för dessa uppgifter.

  Du kan enkelt ändra dina kontaktuppgifter efter att du har loggat in under fliken mitt konto eller sända ett mail till oss på support, [email protected]

 • Best Bingo förbehåller sig rätten att avsluta existerande konto om:

 • Best Bingo förbehåller sig rätten att avsluta existerande konton utan närmare förklaring. Saldot på kontot kommer frysas inne om man brutit mot våra regler. Best Bingo förbehåller sig även rätten att rapportera till de behöriga myndigheterna, om någon spelare är inblandad i någon form av misstanke om bedrägligt beteende.

 • Användarkontot är personligt och användaren är personligen ansvarig för kontots skyldigheter och har rätt till alla vinster och fördelar.
 • Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan olika användare eller mellan användare och Best Bingo är Best Bingos slutgiltiga dom bindande och avgörande i alla ärenden.
 • Best Bingo ansvarar inte för några krav för förluster eller skador under några omständigheter. Allt deltagande i våra spel sker på egen risk.
 • Användare skall inte hålla spel, dess ägare, anställda, affiliates eller andra företag eller personer med anknytning till Best Bingo ansvariga för några kostnader eller skador som förorsakats av:
 • Alla skatter, tullar och avgifter som i samband med vinster hos Best Bingo ligger ansvaret för klienten/användaren.

  Best Bingo förbehåller sig rätten att efterfråga handlingar när som helst, som visar att identitet är densamma som i det aktuella kontot och namnet på alla kreditkort som används.

  Best Bingo rapporterar inte kundens vinster till några myndigheter. Det är användarens eget ansvar att rapportera vinster från spelaktiviteter till sina lokala myndigheter om det efterfrågas.

  Best Bingo garanterar att hantera alla konton med sträng sekretess. Sekretessen kan endast brytas om det begärs av myndigheter eller om kriminell verksamhet misstänks eller rapporteras till Best Bingo eller finansiella institutioner.

  Best Bingo förbehåller sig rätten att avsluta användarens spelarkonto när Best Bingo så önskar utan att uppge grund eller sak för ingripandet.

  Om du inte har varit aktiv på ditt Best Bingo konto genom att "logga in" under en period av arton (18) månader kommer ditt konto att inaktiveras och hela kontosaldot anses förverkat.

 • Chattregler
 • Syftet med chattrummet är att skapa en trevlig och välkomnande miljö där alla spelare har roligt och visar varandra respekt. Som spelare på Best Bingo förväntar vi oss att du följer våra chattregler. Chattmaster arbetar med att göra ditt besök i chatten trevligt och samtidigt kontrollera att ingen yttrar sig på något konstigt sätt och hans/hennes beslut att stänga av en spelare är slutgiltigt. Du får inte utge dig för att vara någon annan i chatten och vi förväntar oss att alla spelare använder anständig språk. Du får inte yttra dig gällande ras, sexualitet eller etnicitet.

  Chattrummet får endast användas av personer över 18 år.

  Du får aldrig be andra spelare om pengar!

  Best Bingo frånsäger sig allt ansvar för spelarnas aktiviteter i chattrummet som kan orsaka andra förlust, skador eller andra problem.

 • Regler för insatser
 • Lägsta insatsen på bingo är när det spelas 1 SEK/bingo. Vår programvara genererar slumpmässigt ett unikt bricknummer. Alla våra system och vår dokumentation kontrolleras och godkänns regelbundet av externa parter. Vi förbehåller oss rätten att bestämma och ändra max och minimum insatsen. Efter att du har gjort en ny insats och fortsatt spela kan du inte längre bestrida din föregående insats.

 • Skydd av ditt kreditkort
 • Vi kontrollerar ditt namn, allmänna personuppgifter och kreditkortsnummer mot en tredjepartssystem för att försäkra oss om att kortet är ditt.

 • Bonusregler och bonuskampanjer
 • Du kan inte ta ut bonuspengar som du får från bestbingo.com. Du kan dock ta ut eventuella vinster som du har ackumulerat med hjälp av bonuspengar. Detta är endast möjligt om:

  Om du inte har loggat in inom 30 dagar efter din insättning och du fortfarande har bonuspengar på ditt konto, kommer vinster genererade av bonuspengar att krediteras som bonusvinster och kan inte tas ut i kontanter.

  OBS! Så fort du bestämmer dig för att göra ett uttag från ditt konto, kommer återstående bonuspengar på ditt konto att tas bort. Systemet är skapat på detta vis för att förhindra bonusmissbruk och vi vill att alla spelare skall kunna spela på samma villkor.

 • Allmänna villkor
 • Ansvarbegränsning
 • Best Bingo bär inget ansvar för förluster och/eller skador som kan drabba användaren direkt eller indirekt orsakade av:

 • Klagomål
 • Klagomål skall göras skriftligen till Best Bingo inom sex månader då händelsen har inträffat. Om du fortsätter att spela efter händelsen som du är missnöjd över innebär det att du har accepterat utfallet av händelsen.

  Best Bingo's ledningsbeslut är slutgiltigt.