Sekretesspolicy

1. Genom att uppge dina personliga uppgifter och registrera dig hos oss eller logga in hos oss när du öppnar vår webbsida, samtycker du till att Best Bingo bearbetar och för vidare dina personuppgifter för de ändamål som anges på denna sida eller på annat sätt/ändamål som uppges i de allmänna villkoren.

2. Personliga uppgifter är all information om dig som identifierar dig eller genom vilken din identitet kan avslöjas.

3. Best Bingo samlar bara in personliga uppgifter som är nödvändiga för en eller flera av våra funktioner eller aktiviteter. De typer av personlig information som samlas in från våra kunder innehåller namn, adress, födelsedatum, uppgifter om betalkort, uppgifter om speltransaktioner samt annan information som kunden uppgivit.

4. Personliga uppgifter kan överföras till vår webbplats. Du kommer att bli ombedd att lämna dina personliga uppgifter vid registrering av konto hos bestbingo.com

5. Du har möjligheten att vägra att lämna ut personlig information men detta kommer att begränsa dina användarmöjligheter av denna webbplats.

6. Best Bingo kommer att bearbeta dina personliga uppgifter för att administrera ditt konto, underhålla våra konton och register, bevaka webbplatsens användningsnivåer och kvaliteten på den service vi ger och att informera er, från tid till annan, om produkter och tjänster som vi tror att du är intresserad av. Best Bingo kommer också att behålla sådan information och kanske analysera den om vi uppmanas att göra detta för att undersöka aktuell eller misstänkt kriminell aktivitet, för någon händelse som inträffat på vår webbplats, hot mot integriteten för den händelsen och / eller brott mot reglerna för den händelse som angetts av relevant myndighet.

7. Best Bingo förbehåller sig rätten att ge de personliga uppgifterna till våra marknadsföringspartners (nätoperatör, bank, betalningslösningar, dotterbolag osv). Best Bingo's partners är även bundna av denna sekretesspolicy.

8. Vi kan också uppge dina personliga uppgifter till andra partners efter ditt samtycke. Ditt medgivande till utlämnandet av din personliga information kan ges uttryckligen skriftligt eller muntligt eller kan vara underförstått från ditt beteende som när du diskuterar detaljer om förhållandet mellan dig och oss offentligt med media.