Sekretesspolicy

Organisationen känner sig förpliktigad att upprätthålla integriteten och säkerheten i personuppgifterna för alla sina besökare på webbplatsen, som har registrerad sina uppgifter av individuell karaktär. Som ett led i detta åtagande har vi implementerat följande integritetspolicy för att återspegla våra besökares nuvarande behov av att veta vilken Information vi samlar in om dem, varför vi samlar in den, var det hamnar och vad vi gör för att uppfylla regelverkets alla krav. Personuppgifter består av information om dig, som kan identifiera dig eller som man rimligen kan bestämma din identitet med. Med hänsyn till EU:s allmänna dataskyddsförordning, är den registeransvarige “Best Global” N.V., är registrerad in Curacao med registrerings-nummer 133929. "Best Global" N.V. är en del av Liflandgaming-gruppen och står som en garant för de bästa spelupplevelserna i Europa.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in om dig och bevarar?

Organisationen samlar bara in personuppgifter, som är nödvändiga för en eller flera av våra funktioner eller aktiviteter. De uppgifter av individuell karaktär, som samlas in från våra kunder, inkluderar: namn, adress, födelsedatum, kontaktuppgifter, betalkortupplysningar, detaljer om vadslagningstransaktioner och kontoöverföringar och annan information, som kunderna går med på att tillhandahålla oss med.

Hur gör vi, när vi samlar in dina personuppgifter?

Dina uppgifter av individuell karaktär samlas in under registreringsprocessen i vårt system. Du kommer att bli bett om att lämna vissa personuppgifter för att kunna registrera dig hos organisationen och öppna och bibehålla ett konto hos oss.

Hur kommer dina personuppgifter att användas?

Organisationen behandlar din personliga information för att: administrera ditt konto för att tillhandahålla våra tjänster, övervaka nivån på användningen av webbplatsen; uppfylla alla regelverk och legala krav. För att upprätthålla kvaliteten och säkerheten på de tjänster vi tillhandahåller för dig. Organisationen kommer också att behålla denna information och kan välja att analysera den, om den blir ombedd att göra det -för att undersöka eventuell verklig eller påstådd brottslig verksamhet.

Organisationen har rätt från tid till annan att informera dig om produkter och tjänster från Organisation och andra organ, som vi anser vara av intresse för dig, i fall du gav ditt samtycke till att mottaga sådan marknadsföring genom att välja att deltaga. Enligt ett sådant samtycke har vi rätt att använda dina personuppgifter för att bearbeta din profilering och tillämpa automatiserat beslutsfattande för de ändamål som anges ovan i denna integritetspolicy. Lägg vänligen märke till att du också kan ta bort ditt samtycke och utnyttja möjligheten att avregistrera dig från dessa tjänster, när som helst. Dina uppgifter kommer aldrig att ges vidare till någon tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Organisationen kan be dig om att skicka en skriftlig begäran om att få all information vi förvarar om dig. Vi kan använda de personuppgifter som tillhandahållits av dig till att genomföra relevanta kontroller för bedrägeribekämpning. De personuppgifter som du tillhandahåller oss med kan ges vidare till förebyggande bedrägeribrottsavdelningar, som kan spara informationen i sitt register.

Till vem och hur kan personuppgifter bliva offentliggjorda?

Det är organisationens policy att inte lämna ut några personuppgifter till tredje part.

Organisationen kan dock vara tvungen att avslöja dina personuppgifter om:

Cookies

Genom att få tillgång till vår webbsajt godkänner du vår användning av cookies i enlighet med denna integritetspolicy. Cookies är små filer, som lagrar viss information på din dator eller mobiltelefon och som används till att:

Lägg vänligen märke till att du alltid kan inaktivera användningen av cookies via din webbläsare eller telefonens webbläsarinställningar.

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster till dig och samtidigt utföra de ändamål vi samlade in informationen till. Det innebär att vi kan vara tvungna att behålla dina uppgifter för att respektera våra legala skyldigheter.

Åtkomst till dina individuella personuppgifter

Du har alltid rätt att få tillgång till all information vi har om dig. För att se över och uppdatera din personliga kontaktinformation, logga in på vår hemsida med ditt användarnamn och lösenord och gå till Mitt konto /Inställningar för att redigera informationen. Om du föredrar, kan du kontakta vår callcenter / kundtjänst med hjälp av den kontaktinformation som finns på webbplatsen. Dessutom har du rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade och, om tillämpligt, borttagna.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Säkerheten och dina personuppgifter är mycket viktiga för oss. Vi har tillämpat och har påtagit oss att tillämpa alla lämpliga och aktuella tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller förlust, modifieringar, obehörig användning, offentliggörning eller åtgång till samt alla andra olagliga former av databehandling.

Eftersom internet inte är en helt säker miljö kan vi tyvärr inte garantera att informationen, som du sänder via vår webbplats, inte kommer att nås, avslöjas, ändras eller förstöras genom brott mot någon av våra skyddsåtgärder eller på annat sätt. I sådana fall kommer vi att handla enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning och rapportera databrottet till de lokala datatillsynsmyndigheterna utan dröjsmål och, om det är möjligt, senast 72 timmar efter att ha blivit medvetna om det.

Dina individuella datarättigheter och expediering av klagomål

Vi hoppas att du inte kommer att ha några klagomål om oss eller våra tjänster och att du förstår de berättigade behoven för att samla in viss information om dig. Faktum är att om du inte är nöjd med hur vi använder oss av dina personuppgifter eller om du vill få mer information angående databehandling, kontakta oss via e-post till [email protected].

Du kan också kontakta den lokala dataskyddsmyndigheten för att få mer information om dina individuella datarättigheter eller lämna in ett klagomål.

Samtycke

Genom att ge oss ditt samtycke till denna integritetspolicy accepterar du att vi behandlar och tillhandahåller dina personuppgifter för de ändamål och på det sätt som anges på denna sida.

Uppdatering av integritetspolicyn

Vi kan göra ändringar i denna policy från tid till annan för att återspegla förbättringar eller andra ändringar i vår verksamhet. Du kommer att bli informerad på behörigt vis om det innan ändringarna träder i kraft. Om du motsätter dig några av ändringarna, ska du omedelbart ta tillbaka ditt samtycke och sluta använda våra tjänster eller kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25.